Wydaj u nas


1. Propozycje wydawnicze prosimy nadsyłać wyłącznie w wersji papierowej na adres wydawnictwa, ul. Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa. Prosimy o czytelny wydruk lub maszynopis (około 1800 znaków na stronie, format A4), w jednym egzemplarzu. Propozycje przysłane w innej formie nie będą rozpatrywane.

2. Przed wysłaniem tekstu prosimy zapoznać się z naszym profilem wydawniczym – katalog jest dostępny na stronie internetowej. Uwaga: nie wydajemy poezji.

3. Do tekstu prosimy dołączyć krótką informację o autorze, dane kontaktowe oraz notkę o tekście (chętnie streszczenie).

4. Pytania, oferty, propozycje usług translatorskich, w tym ewentualnie niewielkie próbki przekładów w wersji elektronicznej prosimy kierować na adres ogólny wydawnictwa: biuro@gwfoksal.pl

5. Czas rozpatrywania propozycji wynosi minimum sześć miesięcy. Redakcja nie ma obowiązku uzasadniać podjętych decyzji. Nie zajmujemy się również recenzowaniem utworów na zlecenie ani udzielaniem porad.

6. Nie świadczymy usług poligraficznych.

Serdecznie zapraszamy debiutantów. Z góry dziękujemy wszystkim Autorom za cierpliwość i wyrozumiałość.

Redakcja

 

Kontakt

Grupa Wydawnicza
Foksal Sp. z o.o.
Al. 3 Maja 12 00-391 Warszawa
Tel. 22 826 08 82
Faks 22 380 18 01
Email: biuro@gwfoksal.pl